Xe Tải

XE TẢI ISUZU 4 CHÂN NHẬP KHẨU

XE TẢI ISUZU 4 CHÂN NHẬP KHẨU

 • Tải trọng: 17t9
 • Kích thước: 9.480 * 2.350 * 850/2.150 mm
Chi tiết
XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 4 CHÂN

XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 4 CHÂN

 • Tải trọng: 17T9
 • Kích thước: 9.800 * 2.350 * 755/2.150 mm
Chi tiết
XE TẢI HINO 3T5

XE TẢI HINO 3T5

 • Tải trọng: 3t45
 • Kích thước: 5.300 * 2.050* 1.890 mm
Chi tiết
XE TẢI IZ49 2T4

XE TẢI IZ49 2T4

 • Tải trọng: 2 TẤN 4
 • Kích thước: 4,3 * 1,8 * 1,75
Chi tiết
XE TẢI DAEWOO 3 CHÂN 16 TẤN

XE TẢI DAEWOO 3 CHÂN 16 TẤN

 • Tải trọng: 16 tấn
 • Kích thước: 7.600 * 2.360* 720/2.150 mm 9.200 * 2.360 * 720/2.150 mm
Chi tiết
XE TẢI DAEWOO 9 TẤN

XE TẢI DAEWOO 9 TẤN

 • Tải trọng: 8T8
 • Kích thước: 7.600 * 2.360 * 2.150
Chi tiết
XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG DÀI 6M2

XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG DÀI 6M2

 • Tải trọng: 1 TẤN 9
 • Kích thước: 6.200 * 1.820* 520/1.900 mm
Chi tiết
XE TẢI HINO 3 TẤN 5

XE TẢI HINO 3 TẤN 5

 • Tải trọng: 3 TẤN 5
 • Kích thước: 5.300 * 2.050 * 600/1.890 mm
Chi tiết
XE TẢI HINO 8 TẤN

XE TẢI HINO 8 TẤN

 • Tải trọng: 8 TẤN
 • Kích thước: 8.800 * 2.345* 770/2.150 mm
Chi tiết