ISUZU

XE TẢI ISUZU 4 CHÂN NHẬP KHẨU

XE TẢI ISUZU 4 CHÂN NHẬP KHẨU

  • Tải trọng: 17t9
  • Kích thước: 9.480 * 2.350 * 850/2.150 mm
Chi tiết
XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 4 CHÂN

XE TẢI ISUZU VĨNH PHÁT 4 CHÂN

  • Tải trọng: 17T9
  • Kích thước: 9.550 * 2.350 * 755/2.150 mm
Chi tiết
XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG DÀI 6M2

XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG DÀI 6M2

  • Tải trọng: 1 TẤN 9
  • Kích thước: 6.200 * 1.820* 520/1.900 mm
Chi tiết