SHACMAN

XE BEN 5 CHÂN SHACMAN

XE BEN 5 CHÂN SHACMAN

  • Tải trọng: 21 tấn
  • Số khối: 14 khối
Chi tiết