SƠ MI RƠ MOOC

MOOC LỒNG CIMC 32 TẤN

MOOC LỒNG CIMC 32 TẤN

  • Tải trọng: 32T
  • Kích thước: 12.5 - 2,3 - 2,15
Chi tiết