Chenglong Hải Âu

XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG

XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG

 • GIÁ XE: LH : 0908.729.486
 • Công Xuất: 350HP
 • Cabin: 10 -12 KHỐI
Chi tiết
Xe Tải Chenglong 5 Chân Thùng Lửng

Xe Tải Chenglong 5 Chân Thùng Lửng

 • GIÁ XE: LH : 0908.729.486
 • Công Xuất: 350HP
 • Cabin: 9.820 - 2.360 - 660 mm
Chi tiết
ĐẦU KÉO 445HP

ĐẦU KÉO 445HP

 • GIÁ XE: LH : 0908.729.486
 • Công Xuất: 445HP
 • Cabin: H7
Chi tiết
XE TẢI 2 CHÂN CHENGLONG M3

XE TẢI 2 CHÂN CHENGLONG M3

 • Công Xuất: 200HP
 • Cabin: M3
 • GIÁ XE: LH: 0908.729.486
Chi tiết
XE BEN CHENGLONG H7

XE BEN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 350HP, 385HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: LH: 0908.729.486
Chi tiết
XE TẢI 3 CHÂN CHENGLONG H5

XE TẢI 3 CHÂN CHENGLONG H5

 • Công Xuất: 270 HP
 • Cabin: H5
 • GIÁ XE: LH: 0908.729.486
Chi tiết
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7

XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 350HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: LH: 0908.729.486
Chi tiết
XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG H7

XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 330HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: LIÊN HỆ: 0908.729.486
Chi tiết
ĐẦU KÉO CHENGLONG 1 CẦU H5 270HP

ĐẦU KÉO CHENGLONG 1 CẦU H5 270HP

 • Công Xuất: 270 HP
 • Cabin: H5
 • GIÁ XE: LH: 0908.729.486
Chi tiết