SƠ MI RƠ MOOC

MOOC LỒNG ZK TẢI 32T050

MOOC LỒNG ZK TẢI 32T050

 • Tải trọng: 32T050
 • Kích thước: 12,400 -2.500 -3.690
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC CỔ CÒ 50F.

SƠ MI RƠ MOOC CỔ CÒ 50F.

 • Tải trọng: 34.300
 • Kích thước: 15500x2500x1687
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC CỔ CÒ 48F

SƠ MI RƠ MOOC CỔ CÒ 48F

 • Tải trọng: 34T500
 • Kích thước: 14896X2490X1687 mm
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC NHẬP

SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC NHẬP

 • Tải trọng: 32,200 (ĐK 31,100)
 • Kích thước: 12,392 × 2,500 × 3,590
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC CIMC SÀN 40F/45F/48F

SƠ MI RƠ MOOC CIMC SÀN 40F/45F/48F

 • Tải trọng: 40F/45F/48F
 • Kích thước: 12,392 x 2,495 x 1560 mm
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC BEN CIMC TỰ ĐỔ

SƠ MI RƠ MOOC BEN CIMC TỰ ĐỔ

 • Tải trọng: 30,630 (ĐK 28,300)
 • Kích thước: 9,300 × 2,500 × 3,190
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MÓC XƯƠNG 20F 40F 45F

SƠ MI RƠ MÓC XƯƠNG 20F 40F 45F

 • Tải trọng: 40/45/20 FEET
 • Kích thước: 13,770 × 2,480 × 1,540
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MÓC CIMC CỔ CÒ 48F

SƠ MI RƠ MÓC CIMC CỔ CÒ 48F

 • Tải trọng: 34T5
 • Kích thước: 14,896×2,490×1692
 • Số khối:
Chi tiết
SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 32 TẤN

SƠ MI RƠ MOOC LỒNG CIMC 32 TẤN

 • Tải trọng: 32T
 • Kích thước: 12.5 - 2,3 - 2,15
Chi tiết