Xe Chuyên Dùng

XE TẢI CẨU 2 CHÂN CHENGLONG

XE TẢI CẨU 2 CHÂN CHENGLONG

  • Tải trọng: LH : 0908.729.486
  • Kích thước: 200HP
Chi tiết
XE TẢI NÂNG ĐẦU 3 CHÂN CHENGLONG

XE TẢI NÂNG ĐẦU 3 CHÂN CHENGLONG

  • Tải trọng: LH : 0908.729.486
  • Kích thước: 270HP
Chi tiết
XE TẢI CẨU 4 CHÂN CHENGLONG

XE TẢI CẨU 4 CHÂN CHENGLONG

  • Tải trọng: LH : 0908.729.486
  • Kích thước: 330HP
Chi tiết
XE TẢI CẨU 3 CHÂN CHENGLONG

XE TẢI CẨU 3 CHÂN CHENGLONG

  • Tải trọng: LH : 0908.729.486
  • Kích thước: 270HP
Chi tiết