Xe Tải

XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN THÙNG KÍN

XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN THÙNG KÍN

  • Tải trọng: 16T350
  • Kích thước: 9.620X2.400X2.340
Chi tiết
XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG MÁY 400HP

XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG MÁY 400HP

  • Tải trọng: 17T900
  • Kích thước: 9.700-2.360-2.150
Chi tiết
XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN H5 MÁY 290HP

XE TẢI CHENGLONG 4 CHÂN H5 MÁY 290HP

  • Tải trọng: 17T950
  • Kích thước: 9.900 - 2.360 - 2.150
Chi tiết
XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG 2024

XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG 2024

  • Tải trọng: 17T6
  • Kích thước: 9,700- 2.360- 830/2.150
Chi tiết