CHENGLONG

ĐẦU KÉO 445HP

ĐẦU KÉO 445HP

 • GIÁ XE: 1.170.000.000
 • Công Xuất: 445HP
 • Cabin: H7
Chi tiết
XE TẢI 2 CHÂN CHENGLONG M3

XE TẢI 2 CHÂN CHENGLONG M3

 • Công Xuất: 200HP
 • Cabin: M3
 • GIÁ XE: 890.000.000
Chi tiết
XE BEN CHENGLONG H7

XE BEN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 350HP, 385HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: 1.365.000.000
Chi tiết
XE TẢI 3 CHÂN CHENGLONG H5

XE TẢI 3 CHÂN CHENGLONG H5

 • Công Xuất: 270 HP
 • Cabin: H5
 • GIÁ XE: 1.164.000.000
Chi tiết
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7

XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 350HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: 1.532.000.000
Chi tiết
XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG H7

XE TẢI 4 CHÂN CHENGLONG H7

 • Công Xuất: 330HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: 1.417.000.000
Chi tiết
ĐẦU KÉO CHENGLONG 1 CẦU H5 270HP

ĐẦU KÉO CHENGLONG 1 CẦU H5 270HP

 • Công Xuất: 270 HP
 • Cabin: H5
 • GIÁ XE: 815.000.000
Chi tiết
ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 480HP

ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 480HP

 • Công Xuất: 480HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: 1.235.000.000
Chi tiết
ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 385HP

ĐẦU KÉO CHENGLONG H7 385HP

 • Công Xuất: 385HP
 • Cabin: H7
 • GIÁ XE: 1.054.000.000
Chi tiết